Tách thời gian và ngày trong excel

0
64

Nếu bạn học excel có trong một ô một thời gian và một ngày (như việc sử dụng hàm NGAY BÂY GIỜ ), thật dễ dàng để phân chia chúng thành 2 ô khác nhau.

Tách ngày

Hãy bắt đầu từ tài liệu sau nơi bạn có trong cột A dữ liệu có ngày và giờ

Tách ngày tháng

  • Ngày ở cột B
  • Và thời gian trong cột C

Để thực hiện việc phân tách này, chúng ta phải nhớ rằng 1 đại diện cho 1 ngày.

Thời gian là một phần nhỏ của một ngày, ví dụ: 0,3333 là 8 giờ (1/3 của một ngày). Hãy xem bài viết này về định dạng Ngày và Giờ.

Chỉ trích xuất ngày

Vì vậy, để trích xuất ngày, bạn chỉ cần chèn giá trị của bạn vào cột A trong hàm INT.

= INT (A2)

INT có nghĩa là số nguyên, vì vậy bạn trích xuất toàn bộ phần của ô trong cột A. Và toàn bộ số là ngày (phần thập phân là thời gian).

Có thể bạn cần thay đổi định dạng của cột B để hiển thị định dạng ‘ Ngày ‘.

Trích xuất thời gian

Để trích xuất thời gian, chỉ cần trừ dữ liệu trong cột A với toàn bộ giá trị được tính trong cột B.

= A2-B2

Một lần nữa, có thể bạn phải thay đổi định dạng của cột C để hiển thị định dạng ô thành ‘ Thời gian ‘

Và kết quả cuối cùng là

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here