Học HTML bài 13- Liên kết email

0
1663

Không khó để đặt liên kết email HTML trên trang web của bạn nhưng nó có thể gây ra sự cố spam không cần thiết cho tài khoản email của bạn. Có những người, những người có thể chạy các chương trình để thu hoạch các loại email này và sau đó sử dụng chúng để gửi thư rác theo nhiều cách khác nhau.

Bạn học html có thể có một tùy chọn khác để tạo điều kiện cho mọi người gửi email cho bạn. Một tùy chọn có thể là sử dụng các biểu mẫu HTML để thu thập dữ liệu người dùng và sau đó sử dụng tập lệnh PHP hoặc CGI để gửi email.

Một ví dụ đơn giản, kiểm tra Mẫu Liên hệ với chúng tôi . Chúng tôi lấy phản hồi của người dùng bằng biểu mẫu này và sau đó chúng tôi đang sử dụng một chương trình CGI đang thu thập thông tin này và gửi email cho chúng tôi đến một ID email đã cho.

Lưu ý – Bạn sẽ tìm hiểu về Biểu mẫu HTML trong Biểu mẫu HTML và bạn sẽ tìm hiểu về CGI trong một hướng dẫn khác về lập trình Perl CGI của hoang linh web.

Thẻ email HTML

Thẻ <a> HTML cung cấp cho bạn tùy chọn chỉ định địa chỉ email để gửi email. Trong khi sử dụng thẻ <a> làm thẻ email, bạn sẽ sử dụng địa chỉ email: địa chỉ email cùng với thuộc tính href . Sau đây là cú pháp sử dụng mailto thay vì sử dụng http.

<a href = "mailto: abc@example.com">Send Email</a>

Bây giờ, nếu người dùng nhấp vào liên kết này, nó sẽ khởi chạy một Email Client (như Lotus Notes, Outlook Express, v.v.) được cài đặt trên máy tính của người dùng của bạn. Có một rủi ro khác khi sử dụng tùy chọn này để gửi email vì nếu người dùng không cài đặt ứng dụng email trên máy tính của họ thì không thể gửi email.

Ngoài ra bạn học html có thể dùng link a để mở chế độ gọi điện thoại, facebook hay zalo như ví dụ dưới:

 <a href = "tel: 0904118118">0904118118</a> 
<a href = "https://zalo.me/0985.0933353011"><img class="zalo-icon" src=""></a>

Thiết lập mặc định

Bạn có thể chỉ định một chủ đề email và nội dung email mặc định cùng với địa chỉ email của bạn. Sau đây là ví dụ để sử dụng chủ đề và cơ thể mặc định.

<a href = "mailto:abc@example.com?subject = Feedback&body = Message">
Send Feedback
</a>

Mã này sẽ tạo liên kết sau mà bạn có thể sử dụng để gửi email.

Hoang linh web sưu tầm trên internet. Để chia sẻ với mọi người. Hy vọng sẽ giúp ích mọi người trong quá trình học wordpress, HTML5, css và PHP, để làm trang web bán hàng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here