Học excel: Tính tỷ lệ phần trăm tăng với Excel

0
69

Giả sử bạn có tổng doanh số mỗi tháng.

Các giá trị có vẻ ổn nhưng bạn muốn tính phần trăm tăng (hoặc giảm) giữa mỗi tháng.

Phương pháp tính tỷ lệ phần trăm

Trừ đi doanh số của hai tháng

Điều đầu tiên chúng ta phải làm là tính chênh lệch giữa 2 tháng. Công thức rất đơn giản.

= B3-B2

Sau đó, bạn sao chép công thức này sang các ô khác bằng núm điều khiển điền.

Nếu các bạn học excel không quen thuộc với Excel, bạn phải biết rằng Excel sẽ tự động thay đổi các tham chiếu ô khi bạn sao chép công thức .

Chia chênh lệch doanh số của tháng đầu tiên

Trên cột đầu tiên, chúng tôi đã tính chênh lệch giữa mỗi tháng.

Bây giờ chúng ta chỉ cần tính toán sự khác biệt này thể hiện so với doanh số của tháng đầu tiên. Công thức chỉ là kết quả của sự khác biệt chia cho doanh số của tháng đầu tiên.

= C3 / B2

Áp dụng định dạng phần trăm và thế là xong!

Kết quả là 31,9%. Vì vậy, doanh số tháng hai của chúng tôi cao hơn 31,9% so với doanh số của tháng 1 (Hey! Tốt lắm)

Viết cùng một công thức là một phép tính duy nhất

Trong môn Toán, phép cộng và phép trừ có mức độ ưu tiên thấp hơn phép nhân và phép chia. Và tất nhiên, Excel tôn trọng các quy tắc toán học tương tự.

Vì vậy, để viết cùng một kết quả chỉ bằng một công thức, bạn phải viết phép trừ trong ngoặc đơn.

= (B3-B2) / B2

Và kết quả rõ ràng là như nhau

Tỷ lệ phần trăm tăng Excel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here