Học excel: Cách đánh số trong Excel 2019

0
218

Tại thời điểm làm việc với Excel, có một số nhiệm vụ nhỏ cần được thực hiện lặp đi lặp lại và nếu người học excel biết cách làm đúng, chúng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tạo các số trong excel là một nhiệm vụ thường được sử dụng trong khi làm việc. Số sê-ri đóng một vai trò rất quan trọng trong excel. Điều này xác định một danh tính duy nhất cho mỗi bản ghi dữ liệu của bạn.

Một trong những cách là thêm số series bằng tay trong excel. Nhưng nó có thể là một nỗi đau nếu người học excel có dữ liệu của hàng trăm hoặc hàng ngàn hàng và bạn phải nhập số hàng cho chúng.

Bài viết này sẽ bao gồm các cách khác nhau để làm điều đó.

Làm cách nào để tự động thêm số series trong Excel?

 1. Sử dụng Fill Xử lý
 2. Sử dụng Fill Series
 3. Sử dụng chức năng ROW

# 1 – Sử dụng Fill Xử lý

Điều này xác định một mẫu từ một vài ô đã được điền và sau đó nhanh chóng sử dụng mẫu đó để điền vào toàn bộ cột

Hãy lấy dữ liệu dưới đây.

Số trong Excel Ví dụ 1

Đối với tập dữ liệu trên, chúng ta phải điền vào serial không có bản ghi. Thực hiện theo các bước dưới đây:

 • Nhập 1 vào Ô A3 và nhập 2 vào Ô A4.
 • Chọn cả hai ô theo ảnh chụp màn hình bên dưới.

Số trong Excel Ví dụ 1-1

 • Như chúng ta có thể thấy có một hình vuông nhỏ được hiển thị trong ảnh chụp màn hình ở trên được làm tròn bằng màu đỏ gọi là Fill Xử lý .
 • Đặt con trỏ chuột trên hình vuông này và nhấp đúp vào tay cầm Fill.
 • Nó sẽ tự động điền vào tất cả các ô cho đến khi kết thúc tập dữ liệu. Tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới.

Số trong Excel Ví dụ 1-2

 • Khi xử lý điền xác định mẫu và theo đó điền vào các ô tương ứng với mẫu đó.

Nếu bạn có bất kỳ hàng trống nào trong tập dữ liệu, thì phần xử lý điền sẽ chỉ hoạt động cho đến hàng không trống liền kề cuối cùng.

# 2 – Sử dụng Fill Series

Điều này cho phép kiểm soát dữ liệu nhiều hơn như thế nào các số sê-ri được nhập vào excel.

Giả sử bạn có dưới điểm số của sinh viên môn học khôn ngoan.

Số trong Excel Ví dụ 2

Thực hiện theo các bước dưới đây để điền vào chuỗi trong excel:

 • Nhập 1 vào ô A3.
 • Chuyển đến tab HOME. Nhấp vào tùy chọn Điền dưới phần chỉnh sửa như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Số trong Excel Ví dụ 2-1

 • Nhấp vào Điền xuống. Nó có nhiều lựa chọn. Nhấp vào Series như thể hiện trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Số trong Excel Ví dụ 2-2

 • Nó sẽ mở một hộp thoại như hình dưới đây.

Số trong Excel Ví dụ 2-3

 • Nhấp vào Cột trong phần Trong Series. Tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới.

Số trong Excel Ví dụ 2-4

 • Nhập giá trị trong trường Dừng giá trị. Trong trường hợp này, chúng tôi có tổng cộng 10 bản ghi, nhập 10. Nếu bạn bỏ qua giá trị này, tùy chọn Fill Series sẽ không hoạt động.
 • Nhập Ok. Điều này sẽ điền vào các hàng với số sê-ri từ 1 đến 10. Tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới.

Số trong Excel Ví dụ 2-5

# 3 – Sử dụng chức năng ROW

Excel có một hàm dựng sẵn cũng có thể được sử dụng để đánh số các hàng trong Excel. Để lấy số thứ tự hàng excel, hãy nhập công thức sau vào ô đầu tiên được hiển thị bên dưới:

Số trong Excel Ví dụ 3

 • Hàm ROW cung cấp số hàng excel của hàng hiện tại . Tôi đã trừ 3 từ nó khi tôi bắt đầu dữ liệu từ lần thứ 4 Vì vậy, nếu dữ liệu của bạn bắt đầu từ hàng thứ 2 , hãy trừ 1 từ nó.
 • Xem ảnh chụp màn hình bên dưới. Sử dụng = ROW () – 3 Công thức

Số trong Excel Ví dụ 3-1

Kéo công thức này cho các hàng còn lại và kết quả cuối cùng được hiển thị bên dưới.

Số trong Excel Ví dụ 3

Lợi ích của việc sử dụng công thức này để đánh số là, nếu bạn xóa một bản ghi trong tập dữ liệu của mình thì nó sẽ không làm hỏng số. Vì hàm ROW không tham chiếu bất kỳ địa chỉ ô nào, nên nó sẽ tự động điều chỉnh để cung cấp cho bạn số hàng chính xác.

Những điều cần nhớ về cách đánh số trong Excel, mà người học excel nên biết

 • Tùy chọn Fill Xử lý và Fill Series là tĩnh. Nếu bạn di chuyển hoặc xóa bất kỳ bản ghi hoặc hàng trong tập dữ liệu, thì số hàng sẽ không thay đổi tương ứng.
 • Hàm ROW đưa ra cách đánh số chính xác nếu bạn cắt và sao chép dữ liệu trong Excel.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here