Học excel cơ bản: Chức năng TRÁI(LEFT) – PHẢI(RIGHT) – GIỮA(MID)

0
43

Trong các ví dụ sau, các ban học excel sẽ thấy trong nhiều ví dụ về cách trích xuất một phần của ô

Chức năng LEFT

Hoang Linh Web muốn trích xuất mã quay số của các tế bào. Mã quay số là 3 chữ số đầu tiên của số điện thoại. Để trích xuất các số liệu này, chúng tôi sẽ sử dụng hàm LEFT .

Hàm này rất đơn giản để sử dụng vì bạn chỉ cần 2 thông tin: văn bản ban đầu của bạn (thường là tham chiếu của một ô) và số chữ số bạn muốn trích xuất (3 trong trường hợp này).

Hàm có cách viết như sau:

= LEFT (B2,3)

Chức năng RIGHT

Theo cách tương tự, nếu bạn muốn trích xuất 4 chữ số cuối của số điện thoại, bạn sử dụng chức năng này ĐÚNG như sau:

= RIGHT (B2,4)

Hàm MID

Cũng có thể trích xuất một phần của chuỗi ở giữa. Để làm điều đó, bạn sẽ sử dụng chức năng MID .

Để viết chức năng này, bạn phải

  • Đầu tiên, đặt tham chiếu của ô
  • Thứ hai, chỉ ra vị trí mà bạn muốn bắt đầu trích xuất
  • Thứ ba, cho biết số lượng ký tự bạn muốn trích xuất

Vì vậy, nếu bạn muốn trích xuất số điện thoại di động của ô B8 trong ô C8, bạn sẽ viết công thức sau:

= MID (B8,20,8)

Trong ví dụ này

  • 20 đại diện cho số lượng ký tự để bắt đầu
  • 8 đại diện cho số điện thoại (7 chữ số + dấu gạch ngang)

Trích xuất văn bản mà không có công thức

Nếu bạn làm việc với Excel 2013 trở về trước, bạn có thể trích xuất một văn bản mà không có công thức.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here