Học excel: Bảng Pivot từ nhiều sheet

0
357

Bảng Excel từ nhiều trang tính, người học excel có thể làm theo các cách dưới.

Bảng Pivot từ nhiều trang tính là một khái niệm trong đó cần có hai hoặc nhiều bảng được thêm vào một bảng và các trường có thể được chọn theo yêu cầu từ một nơi.

Làm cách nào để tạo Bảng Pivot từ nhiều trang tính?

Việc triển khai Bảng Pivot từ nhiều bảng tính có một số quy trình bổ sung. Quá trình này cũng có thể được thực hiện theo những cách khác nhau. Sau đây là các phương pháp khác nhau để tạo bảng pivot từ nhiều sheet trong excel.

Phương pháp # 1 – Hợp nhất Bảng Pivot từ nhiều sheet. Người học excel có thể thực hành theo như mô tả dưới

Đối với quá trình này, Hoang linh web ví dụ dữ liệu trong nhiều bảng tính để ngượi học excel có thể hiểu rõ hơn. Ví dụ: Sheet1, sheet2, sheet3, v.v.

Bước 1: Nhấp vào Alt + D, sau đó thả ra và nhấp vào P. hộp thoại sau sẽ xuất hiện.

bảng trụ với nhiều ví dụ 1.1

Trong hộp thoại đó, chọn lấy dữ liệu từ nhiều sheet và bấm TIẾP THEO.

ví dụ bảng đa trục 1.2

Step2a: Trong bước này, sau khi nhấp vào TIẾP THEO, nó sẽ chuyển sang bước 2, và trong đó chọn cái thứ hai.

ví dụ bảng đa trục 1.3

Sau khi chọn các tùy chọn trên, nhấp vào NEXT một lần nữa. Cửa sổ cũng sẽ được chuyển sang bước thứ ba. 

Bước 2.b: Trong bước này, một cửa sổ khác sẽ được mở sau khi nhấp vào nút TIẾP THEO như hình bên dưới,

ví dụ bảng đa trục 1.4

Trong đó chọn phạm vi của bảng 1 và sau đó nhấp vào nút THÊM và sau đó chọn phạm vi của bảng 2 khác trong một sheet khác và sau đó nhấp vào THÊM. Bây giờ hai bảng sẽ được thêm vào một bảng duy nhất.

Bây giờ chọn Page field là 1 bên dưới tùy chọn Phạm vi. Sau đó, đặt tên cho trường để xác định vùng dữ liệu đã chọn.

ví dụ bảng đa trục 1.5

Bước 3: Bây giờ có một tùy chọn để chọn liệu bảng Pivot sẽ được chèn vào một bảng tính mới hay bảng hiện có. Theo mặc định, một bảng tính mới sẽ được chọn như thể hiện trong hình.

ví dụ bảng đa trục 1.6

Cuối cùng, bấm vào Kết thúc. Bây giờ bảng Pivot sẽ được tạo trong một bảng tính mới.

ví dụ bảng đa trục 1.7

  • Theo mặc định, giá trị sẽ được hiển thị cho Count. Chúng ta nên thay đổi giá trị trong các tiêu đề cho cột tổng. Đối với điều đó, hãy chuyển đến bất kỳ ô nào có chứa giá trị và nhấp chuột phải và sau đó chọn Tùy chọn tóm tắt các giá trị theo tùy chọn và trong đó chọn Sum Thay vì Count.
  • Sau này, chúng ta có thể xóa các Cột mà chúng ta thực sự cần và chúng ta không cần chúng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn tên Cột. Người học excel có thể kiểm tra các tên cột bất cứ khi nào cần thiết.
  • Bây giờ có cột khác là Grand Totals. Nói chung, chúng ta không cần tính tổng cho các dòng. Do đó, có thể xóa bằng cách nhấp chuột phải vào giá trị và chọn Bảng Pivot. Tùy chọn và một hộp thoại sẽ xuất hiện như hình bên dưới.

ví dụ bảng đa trục 1.8

Chọn tab totals & filters và bỏ chọn tùy chọn hiển thị grand total cho Rows. Nếu điều đó là cần thiết, bạn có thể giữ lại hoặc bỏ chọn tùy chọn cho nó. Bây giờ bấm vào OK.

ví dụ bảng đa trục 1.9

Bây giờ, Grand totals chỉ tính theo Cột.

ví dụ bảng đa trục 1.10

Bước cuối cùng sẽ là Thay đổi Tên của bảng Pivot, Nó có thể được xác định bởi người dùng hoặc liên quan đến dữ liệu trong bảng Pivot.

Đây là quy trình đầu tiên để tạo Bảng Pivot từ nhiều trang tính trong excel. Trong bảng Pivot này như trong Bảng Pivot thông thường, chỉ các trường từ phía bên phải có thể được kéo và thả theo yêu cầu.

ví dụ bảng đa trục 1.11

Phương pháp # 2 – Hợp nhất Bảng Pivot từ nhiều sheet

Trong phương pháp này, người học excel cần có một hàng chung trong cả hai Bảng. Điều này sẽ hoạt động như khóa chính cho bảng đầu tiên và khóa ngoại cho bảng thứ hai.

Ở đây Hoang linh web sẽ sử dụng Bảng 4, bảng 5 để tạo bảng Pivot từ nhiều trang tính trong excel.

Chúng tôi sẽ phân tích phương pháp thứ hai như sau.

Bước 1: Trong bảng 3 và 4 chọn bảng, bấm CTRL + T, để chọn toàn bộ dữ liệu và vẽ bảng cho dữ liệu hoàn chỉnh. Bây giờ một bảng sẽ được chèn vào dữ liệu. Tên sẽ được hiển thị cho bảng ở góc bên trái. Quá trình này có thể được thực hiện cho tất cả các bảng có chứa dữ liệu.

ví dụ bảng đa trục 2.1

Các bộ lọc sẽ được thêm vào theo mặc định, nếu chúng tôi không cần chúng, chúng tôi có thể tắt chúng bằng cách nhấp vào phím tắt CTRL + SHIFT + L từ bàn phím hoặc chỉ cần đi tới tab Data Data và nhấp vào tùy chọn Bộ lọc. Sau đó, các bộ lọc sẽ bị vô hiệu hóa.

Bây giờ để tạo Bảng Pivot cho dữ liệu sau, đây là các bước cần tuân thủ.

Bước 1: Nhấp vào tab Chèn và nhấp vào Bảng Pivot. Hộp thoại sẽ xuất hiện ngay bây giờ và trong đó, bạn sẽ được hỏi liệu bảng Pivot sẽ được tạo trong một trang tính mới hay cùng một trang tính.

ví dụ bảng đa trục 2.2

ví dụ bảng nhiều trục 2.3

Nó là tốt để sử dụng một tùy chọn tờ mới.

Bước 2: chọn ” Add this table to the Data Model “. Đây là một bước quan trọng trong quy trình tạo Bảng Pivot sau này.

ví dụ bảng đa trục 2.4

Bước 3: Bảng Pivot sẽ được tạo ngay trong bảng tính mới và ở bên phải chúng ta có tất cả các trường liên quan đến Bảng Pivot .

ví dụ bảng đa trục 2.5

Bước 4: Chọn Analyze tab -> Relationships -> New.

ví dụ bảng đa trục 2.6

ví dụ bảng đa trục 2.7

  • Bảng có liên quan là bảng sẽ được thêm vào Bảng Pivot. Cột liên quan là cột giống nhau trong cả hai bảng, đây là bảng đầu tiên, nó còn được gọi là khóa chính.

ví dụ bảng đa trục 2.8

Bây giờ bấm vào ok.

ví dụ bảng đa trục 2.9

Bây giờ chúng ta có thể chọn các trường bắt buộc theo yêu cầu. Các trường có thể được chọn từ tất cả các bảng trong Bảng Pivot. Vì vậy, trước tiên nó sẽ yêu cầu tạo một bảng Pivot mới.

ví dụ bảng nhiều trục ví dụ 2.10

Bấm Có và bạn có thể chọn các trường từ tất cả các bảng để tạo bảng pivot.

ví dụ bảng nhiều trục ví dụ 2.11

Phương pháp # 3 – Hợp nhất Bảng Pivot từ nhiều trang tính

khi học excel điều đầu tiên và quan trọng nhất trong phương pháp này là gán tên cho tất cả dữ liệu. Chúng tôi sẽ minh họa điều này bằng một ví dụ, Dưới đây là ví dụ về quy trình này.

Bước 1: Tạo bảng cho toàn bộ dữ liệu bằng CTRL + T và xóa bộ lọc và làm như hình bên dưới

Bảng tổng hợp ví dụ 3.2

Bảng tổng hợp ví dụ 3.3

Sau đó chọn bảng tính mà bạn đã tạo dữ liệu.

Bảng tổng hợp ví dụ 3,4

Bước 3: Trong bước này, một cửa sổ khác sẽ được hiển thị để chọn các bảng của tất cả các trang tính trong sổ làm việc. Các bảng có thể được chọn theo yêu cầu như dưới đây. Chúng tôi đã chọn sheet số 5 và 6.

Hợp nhất bảng ví dụ 4

Bước 4: Sau khi chọn các bảng từ các trang tính, nhấp vào Tiếp theo, bạn sẽ nhận được hộp thoại này và nhấp vào OK.

Hợp nhất bảng ví dụ 3.5

Hộp thoại này nói rằng không chọn bảng truy vấn không thể được thực thi và bây giờ chọn các bảng.

Bước 5: Sau đó, một cửa sổ sẽ xuất hiện và trong đó, tất cả dữ liệu thuộc về tất cả các bảng sẽ có mặt. Trong cửa sổ đó sẽ có hai phần một là Tên vùng chọn và phần còn lại là Vùng dữ liệu.

Bảng tổng hợp ví dụ 3.6

Bước 6: Bây giờ file trên menu, chọn dữ liệu Trả về là Microsoft Excel

Bảng tổng hợp ví dụ 3.14

Bước 7: Bây giờ bạn sẽ nhận được một cửa sổ của Nhập dữ liệu nhập dữ liệu.

Bảng tổng hợp ví dụ 3.11

Trong cửa sổ này, vì hoang linh web muốn tạo một bảng Pivot, hãy chọn tùy chọn Báo cáo Bảng Pivot Pivot và nhấp vào OK.

Bảng tổng hợp ví dụ 3.12

Bước 8: Bây giờ bảng Pivot đã sẵn sàng và chúng ta có thể tạo nó theo yêu cầu.

Bảng tổng hợp ví dụ 3.13

Lưu ý: Lý do chèn bảng vào dữ liệu là, nếu trong trường hợp trong tương lai nếu có bất kỳ dữ liệu nào được thêm vào sau đó thì Bảng Pivot có thể được làm mới bằng dữ liệu mới bằng cách chỉ cần làm mới trang.

Những điều cần nhớ về Bảng Pivot từ nhiều trang tính khi học excel

  • Cần có hai hoặc nhiều bảng trong một Wordsheet để tạo bảng pivot.
  • Nếu bất kỳ dữ liệu mới nào được thêm vào bất kỳ bảng nào sau khi tạo bảng Pivot, thì để phản ánh các thay đổi chúng ta cần làm mới bảng pivot theo cách thủ công.
  • Mỗi lần chúng ta tạo bảng Pivot, nó sẽ được tạo trong một bảng tính mới để phản ánh chính xác các thay đổi.
  • Khi chúng tôi kéo và thả các thuộc tính từ bất kỳ bảng nào vào bất kỳ trường nào trong 4 trường, tóm tắt báo cáo sẽ được tạo chỉ sau vài giây.
  • Điều chính trong việc tạo bảng Pivot là không có ô, cột hoặc một hàng nên được để trống nếu không có giá trị nào thì nó phải là 0 0 hoặc bất kỳ giá trị nào khác. Khác Bảng Pivot sẽ không được hiển thị chính xác.
  • Mẹo về Công cụ Nhanh: Có thể thêm tham chiếu nhanh của bảng Pivot vào thanh công cụ nhanh bằng cách sử dụng quy trình sau.

Nhấp vào Tùy chỉnh thanh công cụ truy cập nhanh , Chọn More commands -> Popular Commands -> Select Pivot Tables -> Chọn ADD

Bây giờ, tùy chọn bảng Pivot sẽ được thêm vào thanh công cụ truy cập nhanh để dễ dàng truy cập.

Bạn có thể tải xuống Bảng Pivot này từ Mẫu Excel nhiều bảng tại đây – Bảng Pivot từ Mẫu Excel nhiều bảng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here