9 Plugin Thư viện ảnh WordPress tốt nhất cho website bán hàng

Hai nghìn chín trăm tám mươi bảy Đó là bao nhiêu plugin tìm kiếm đơn giản cho bộ sưu tập trên mạng...

8+ Plugin timeline miễn phí WordPress tốt nhất cho năm 2019

Theo Hoang linh web điều thực sự quan trọng để làm nổi bật trang wed của người học wordpress là về lịch sử...

20+ Plugin WordPress tốt nhất 2019 – Các plugin cần thiết cho trang web...

Có lẽ khi người mới học wordpress sẽ lúng túng trong việc chon plugin cho trang web bán hàng của mình. Plugin...

Học WordPress-Cài đặt

Để làm một trang web bán hàng nhanh và hiệu quả, thì wordpress là một CMS hiệu quả nhất để giúp các...

Học WordPress Bài 48-Thêm bình luận

Trong chương này, Hoang linh web sẽ giới thiệu thêm nhận xét trong WordPress. Thêm ý kiến ​​cho phép khách truy cập của bạn...

Học WordPress Bài 47-Đặt lại mật khẩu

Trong chương này, Hoang linh web sẽ tìm hiểu cách đặt lại mật khẩu của bạn trong WordPress. Người học wordpress có thể...

Học WordPress Bài 46-Tối ưu hóa

Trong chương này, Hoang linh web sẽ nghiên cứu cách Tối ưu hóa trang web WordPress. Dưới đây là một...

Học WordPress Bài 45-Sao lưu & Khôi phục

Trong chương này, Hoang linh web trình bày cách Sao lưu & Khôi phục tệp và cơ sở dữ liệu trong WordPress. Người học wordPress...

Học WordPress Bài 44-Bảo vệ thư rác

Trong chương này, Hoang linh web sẽ tìm hiểu cách bảo vệ blog hoặc trang web WordPress của bạn (người học wordpress)...

Học WordPress Bài 43-Cập nhật phiên bản

Trong chương này, Hoang linh web sẽ nghiên cứu cách cập nhật phiên bản trong WordPress. Tại đây, chúng tôi sẽ nâng cấp...