Học excel: Cách tạo bảng Pivot trong 5 bước đơn giản-học excel

2
214

Pivot table là gì?

Pivot Table là một trong công cụ thống kê dữ liệu mạnh mẽ trọng Excel, đặc biệt hiệu quả khi bạn cần thống kê nhanh để báo cáo trên các khối dữ liệu lớn. PivotTable cho phép bạn phân tích theo một hay nhiều yêu cầu cụ thể nào đó như trích xuất dữ liệu, tạo báo cáo, thống kê…

1. Làm sạch dữ liệu của bạn

Bạn muốn một cách nhanh chóng để kiểm tra nếu có bất kỳ lỗi chính tả? Chỉ đánh dấu hàng đầu tiên của dữ liệu của bạn, nhấp vào tab Data trên menu, nhấp vào Bộ lọc và sau đó nhấp vào mũi tên xuất hiện trên tiêu đề cột để xem tất cả các mục khác nhau được liệt kê trong cột đó. Rõ ràng, cách này sẽ giúp nhóm các tên giống nhau vào để kiểm tra lỗi chính tả.

trục-bảng-hướng dẫn-bộ lọc-dữ liệu

Cuối cùng, trong khi chúng ta đang nói về các tiêu đề cột, điều quan trọng cần lưu ý là Excel sẽ không tạo pivot table trừ khi mỗi cột của bạn có một tiêu đề. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng những thứ đó được đặt đúng chỗ trước khi bạn bắt đầu! Hãy thử sử dụng PowerPTable để dọn dẹp các tập dữ liệu lớn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

2. Chèn Pivot table

Để làm như vậy, hãy chọn toàn bộ tập dữ liệu của bạn (bao gồm các tiêu đề cột), sau đó chọn Insert trên menu và chọn Pivot table

p Pivot-bảng-guide-insert-pOLL-bảng

3. Chọn nơi đặt bảng trụ của bạn

Sau chọn Pivot table, một cửa sổ bật lên hỏi nơi bạn muốn đặt pivot table của mình. Bạn có hai lựa chọn:

  • Bảng tính mới: Có nghĩa là nó sẽ xuất hiện trên một tab riêng biệt từ nơi dữ liệu thô của bạn tồn tại
  • Bảng tính hiện có: Có nghĩa là nó sẽ được đặt ngay trong cùng tab đó với dữ liệu thô của bạn

Ở ví dụ này Hoang linh web chọn new worksheet

p Pivot-bảng-guide-place-pOLL-bảng

4. Chọn các tiêu chí lọc dữ liệu trong pivot table

Trong bước này, người học exce; cần chọn dữ liệu mà bạn muốn kéo vào pivot table của mình.

Vì vậy, trong trường hợp người học excel muốn xem các quý khác nhau, các loại bia và gallon được bán trong mỗi quý đó.

Để kéo chúng vào Pivot table, người học excel chỉ cần kéo chúng vào các vị trí thích hợp cho các hàng, cột và giá trị.

Rõ ràng có những ngoại lệ cho quy tắc này, nhưng khi bạn mới bắt đầu, đây là một cách tốt để suy nghĩ về từng điều sau:

  • Hàng: Sẽ là thời gian tăng dần của bạn, ví dụ ngày, tháng, năm, v.v.
  • Cột: Sẽ là số nhận dạng của bạn theo các cách khác nhau mà bạn có thể phân biệt dữ liệu. Trong trường hợp này hoang linh web chọn các loại bia
  • Giá trị: Sẽ là số liệu mà bạn đang đo. Một lần nữa, trong trường hợp hoang linh web chọn số lương bia bán ra

Sau khi bạn kéo chúng vào các vị trí thích hợp, hãy thoát khỏi cửa sổ bật lên đó và bạn sẽ thấy pivot table của mình.

trục-bảng-hướng dẫn-chọn-dữ liệu

5. Người học excel phân tích dữ liệu

Bây giờ, Pivot table của bạn sẽ được điền. Trước khi đi sâu vào phân tích, đây là cơ hội tốt để kiểm tra lại mọi thứ. Người học excel thấy tất cả các yếu tố mà bạn đã chọn không? Có bất cứ điều gì nhìn ra cho bạn?

Ví dụ, người học excel có thể thấy rằng anh ta bán nhiều bia đen hơn (loại bia đậm hơn, nặng hơn) trong quý thứ nhất và thứ tư, điều đó có ý nghĩa, vì đó là những tháng lạnh hơn. Ngược lại, anh ta bán nhiều pilsners (một loại bia nhẹ hơn, giòn hơn) trong quý thứ hai và thứ ba, đó là những tháng ấm hơn.

trục-bảng-hướng dẫn-kết thúc-bảng

Bây giờ, người học excel có thể tận dụng thông tin mà anh ta đã khám phá thông qua pivot table để vạch ra kế hoạch sản xuất bia tốt hơn và quản lý kho bia.

Trên đây là ví dụ Hoang linh web làm thử, Hy vọng giúp người học excel hiểu được các dùng pivot table.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here